Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2014-02-28 14:30:36

REGULAMIN PROJEKTU „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ” – 2013 – 2014


  REGULAMIN PROJEKTU

„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ” – 2013 – 2014

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

 
(...)

2014-02-28 14:10:16

Program „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”,


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie jest w trakcie przygotowania do pilotażowego projektu w porozumieniu o współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opatowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Opatowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sadowiu oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojciechowicach.

 

„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”, (...)

2013-09-12 09:05:35

Informacja


Informacja

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie uprzejmie informuje, iż Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zwrócił się z prośbą o rozdysponowanie Podręcznika Dobrych Praktyk w naszym powiecie.

W związku z zakończeniem projektu Wsparcie dla osób głuchoniewidomych na rynku pracy II –Weź sprawy w swoje ręce, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób głuchoniewidomych, przy ich aktywnym udziale i z (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności