Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2014-08-27 09:24:42

Informacja


Mając na względzie problem wykorzystywania dzieci do żebractwa,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie zwraca się z prośbą, o podjęcie wspólnych, wzmożonych działań zmierzających do zapewnienia niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem dzieci do żebractwa poprzez współpracę z Policją, instytucjami administracji rządowej i samorządowej ,a także z innymi podmiotami oraz o zgłaszanie ewentualnych przypadków do tut. Centrum.

                Rzecznik Praw Dziecka w swoim wystąpieniu podkreślił, że wykorzystywanie dzie (...)

2014-08-27 08:26:17

Informacja dot. dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Powiat Opatowski  w  2014r. kolejny raz realizuje dofinasowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są bardzo pomocne dla poprawienia codziennej egzystencji osób niepełnosprawnych.

Na chwilę obecną  przyznano dofinansowanie dla  47 osób niepełnosprawnych z całego powiatu.

(...)

2014-06-20 14:10:16

Aktywny Samorząd 2014 - informacja


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w związku z otrzymanym pismem WRP/DPW/503-4108/2014/MP w sprawie realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” informuje iż, Rada Nadzorcza PFRON w dniu 09.06.2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu    „ Aktywny samorząd”. Powyższe zmiany dotyczą terminu składania wniosków na realizację Modułu I – który upływa z dniem 30.08.2014r. Zapraszamy osoby kwalifikujące się do udziału w programie. (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności