Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2014-06-20 14:10:16

Aktywny Samorząd 2014 - informacja


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w związku z otrzymanym pismem WRP/DPW/503-4108/2014/MP w sprawie realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” informuje iż, Rada Nadzorcza PFRON w dniu 09.06.2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu    „ Aktywny samorząd”. Powyższe zmiany dotyczą terminu składania wniosków na realizację Modułu I – który upływa z dniem 30.08.2014r. Zapraszamy osoby kwalifikujące się do udziału w programie. (...)

2014-02-28 14:30:36

REGULAMIN PROJEKTU „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ” – 2013 – 2014


  REGULAMIN PROJEKTU

„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ” – 2013 – 2014

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

 
(...)

2014-02-28 14:10:16

Program „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”,


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie jest w trakcie przygotowania do pilotażowego projektu w porozumieniu o współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opatowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Opatowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sadowiu oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojciechowicach.

 

„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”, (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności