Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja Aktywy Samorząd

INFORMACJA - AKTYWNY SAMORZĄD

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie informuje, że rusza program „Aktywny Samorząd” 2016 rok, finansowany ze środków PFRON.

W programie w 2016 roku przewidziane są następujące formy:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji
w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  1. W ramach Modułu I Realizator przyjmuje wnioski w trybie ciągłym:

od 1 marca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

  1. W ramach Modułu II Realizator wyznacza dwa terminy przyjmowania wniosków, adekwatne do organizacji roku akademickiego/szkolnego tj.
  1. od 1 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016
  2. od 1 września 2016 r. do 10 października 2016 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017

Wnioski do pobrania

Data dodania: 2016-03-25 12:19:52

Inne artykuły