Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Pobierz jako doc

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Droga do sukcesu” realizowanym przez Powiat Opatowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pobierz jako doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz jako doc

Ogłoszenie o przetargu

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Pobierz jako doc

Załącznik 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 WYKAZ WYKONANYCH SZKOLEŃ

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 WYKAZ OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 7 Umowa

Pobierz jako doc

Anna_zapytanie1

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU OFEROWANEGO

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 UMOWA

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY

Pobierz jako doc

Strategia

Pobierz jako doc

Strategia

Pobierz jako doc

SIWZ

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 OPIS PRZEDMIOTU OFEROWANEGO

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 OŚW ar 22

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 OŚW ar 24 ust 1

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa

Pobierz jako doc

Formularz ofertowy

Pobierz jako doc

Przedmiar robót

Pobierz jako doc

Wzór umowy

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 OŚW ar 22

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 OŚW ar 24 ust 1

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa

Pobierz jako doc

SIWZ samochód

Pobierz jako doc

SIWZ turnusy

Pobierz jako doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia turnusy

Pobierz jako doc

Specyfikacja samochod

Pobierz jako doc

Specyfikacja samochod

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 14.05.2013

Pobierz jako doc

SIWZ samochód2

Pobierz jako doc

Formularz ofertowy samochód2

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 OPIS PRZEDMIOTU OFEROWANEGO.samochod2

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 OŚW ar 22.samochod2

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 OŚW ar 24 ust 1.samochod2

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa.samochod2

Pobierz jako doc

SIWZ samochod2

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.20.05.2011

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 OPIS PRZEDMIOTU OFEROWANEGO.20.05.2011

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 OŚW ar 22.20.05.2011

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 OŚW ar 24 ust 1.20.05.2011

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa.20.05.2011

Pobierz jako doc

SIWZ turnusy2

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.turnusy2

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 OŚW ar 22.turnusy2

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 OŚW ar 24 ust 1.turnusy2

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.turnusy2

Pobierz jako doc

SIWZ turnusy06.06.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.turnusy06.06.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 OŚW ar 22.turnusy06.06.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 OŚW ar 24 ust 1.turnusy06.06.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 OŚW ar 24 ust 1.06.06.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa.06.06.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy.06.06.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 OŚW ar 22.06.06.11

Pobierz jako doc

Wniosek obszar A osoba pełnoletnia

Pobierz jako doc

Wniosek obszar A osoba niepełnoletnia

Pobierz jako doc

SIWZ turnusy16.08.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.turnusy16.08.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie os fizycznej16.06.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw art. 22. 16.08.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Ośw ar 24 ust 1 16.08.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa.16.08.11

Pobierz jako doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia turnusy.16.08.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.turnusy.16.08.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie os. fizycznej.turnusy.16.08.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 22.turusy.16.08.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Ośw ar 24 ust 1.turnusy.16.08.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa.turnusy.16.08.11

Pobierz jako doc

deklaracja

Pobierz jako doc

SIWZ turnusy16.09.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.turnusy.16.09.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie os fizycznej16.09.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 22.turnusy.16.09.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 OŚW ar 24 ust 16.09.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa.16.09.11

Pobierz jako doc

SIWZ turnusy21.10.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.turnusy.21.10.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie os fizycznej21.10.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 22.turnusy.21.10.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 OŚW ar 24 ust 21.10.11

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa.21.10.11

Pobierz jako doc

Specyfikacja_13.04.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.turnusy.13.04.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art.22.13.04.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 24.turnusy.13.04.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.13.04.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych.13.04.12

Pobierz jako doc

Specyfikacja_18.04.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.18.04.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art.22.18.04.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 24.18.04.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.18.04.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych.18.04.12

Pobierz jako doc

Specyfikacja_25.04.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.25.04.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art.22.25.04.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 24.25.04.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.25.04.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych.25.04.12

Pobierz jako doc

SIWZ.10.09.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.10.09.12

Pobierz jako doc

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy

Pobierz jako doc

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

Pobierz jako doc

Specyfikacja_28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art.22.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 24.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 Oswiadczenie osoby fizycznej_28.05.12

Pobierz jako doc

Specyfikacja2_28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY2.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 24.2.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art.22.2.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.2.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych.2.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 Oswiadczenie osoby fizycznej_2.28.05.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 24.2.28.05.12

Pobierz jako doc

Specyfikacja_I.13.06.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.I.13.06.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art.22.I.13.06.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 24.I.13.06.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.I.13.06.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych.I.13.06.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 Oswiadczenie osoby fizycznej_I.13.06.12

Pobierz jako doc

Specyfikacja_II.13.06.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.II.13.06.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art.22.II.13.06.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 24.II.13.06.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.II.13.06.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych.II.13.06.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 Oswiadczenie osoby fizycznej_II.13.06.12

Pobierz jako doc

Specyfikacja_12.07.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.12.07.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art.22.12.07.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 24.12.07.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.12.07.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych.12.07.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 Oswiadczenie osoby fizycznej.12.07.12

Pobierz jako doc

Dokumentacja

Pobierz jako doc

SIWZ adaptacja

Pobierz jako doc

Wniosek w obszarze B1-B4 osoba niepełnoletnia

Pobierz jako doc

Wniosek w obszarze B1-B4 osoba pełnoletnia

Pobierz jako doc

Wniosek obszar C osoba niepełnoletnia

Pobierz jako doc

Wniosek obszar C osoba pełnoletnia

Pobierz jako doc

Wniosek obszar D osoba niepełnoletnia

Pobierz jako doc

Wniosek obszar D osoba pełnoletnia

Pobierz jako doc

Wniosek obszar E osoba pełnoletnia

Pobierz jako doc

Wniosek obszar F osoba pełnoletnia

Pobierz jako doc

zaświadczenie lekarskie obszar A

Pobierz jako doc

zaświadczenie lekarskie obszar B1-B4

Pobierz jako doc

zaświadczenie lekarskie obszar B1 i C

Pobierz jako doc

zaświadczenie lekarskie obszar E

Pobierz jako doc

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Pobierz jako doc

Oświadczenie dochody

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.30.08.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 do SIWZ.30.08.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 do SIWZ.30.08.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 do SIWZ.30.08.2012

Pobierz jako doc

Specyfikacja.30.08.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych.10.09.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 Oswiadczenie osoby fizycznej.10.09.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.10.09.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Oświadczenie art.22.10.09.12.

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw ar 24.10.09.12

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 do SIWZ.30.08.2012

Pobierz jako doc

Specyfikacja_18.07.2012

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych.10.09.2012

Pobierz jako doc

Oferta cenowa

Pobierz jako doc

Umowa

Pobierz jako doc

Druk oferty cenowej

Pobierz jako doc

Wniosek osoba pełnoletnia - Moduł I

Pobierz jako doc

Wniosek osoba niepełnoletnia - Moduł I

Pobierz jako doc

Moduł II student

Pobierz jako doc

Zaświadczenie - Moduł II

Pobierz jako doc

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Pobierz jako doc

Oświadczenie o dochodach

Pobierz jako doc

SIWZ 15.04.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 15.04.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Ośw. art 22 15.04.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw.art 24 15.04.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa 15.04.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych 15.04.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 24.04.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Ośw. art 22 24.04.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw.art 24 24.04.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa 24.04.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych 24.04.2013

Pobierz jako doc

SIWZ 24.04.2013

Pobierz jako doc

SIWZ 14.05.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Ośw. art 22 14.05.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw.art 24 14.05.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa 14.05.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa w sprawie powierzenia przetwaezania danych osobowych 14.05.2013

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 Oświadczenie osoby fizycznej 14.05.2013

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej 14.05.2013

Pobierz jako doc

SIWZ.4

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.4

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Ośw. art 22.4

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw.art 24.4

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.4

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa w sprawie powierzenia przetwaezania danych osobowych.4

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 Oświadczenie osoby fizycznej.4

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej.4

Pobierz jako doc

SIWZ.5

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.5

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Ośw. art 22.5

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw.art 24.5

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.5

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa w sprawie powierzenia przetwaezania danych osobowych.5

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 Oświadczenie osoby fizycznej.5

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej.5

Pobierz jako doc

SIWZ.6

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.6

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Ośw. art 22.6

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Ośw.art 24.6

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Umowa.6

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 5 Umowa w sprawie powierzenia przetwaezania danych osobowych.6

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 6 Oświadczenie osoby fizycznej.6

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej.6

Pobierz jako doc

Regulamin Projektu Schematom STOP

Pobierz jako doc

„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”,

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 4 Formularz PEFS

Pobierz jako doc

Odpowiedz na zapytanie nr 2 - Konsultanta ds. reintegracji społecznej i zawodowej

Pobierz jako doc

Odpowiedz na zapytanie nr 3 - koordynacja projektu

Pobierz jako doc

Odpowiedz na zapytanie nr 4 - obługa księgowo kadrowa projektu

Pobierz jako doc

Odpowiedz na zapytanie nr 1 - aspirant pracy socjalnej

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Pobierz jako doc

Załącznik Nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Pobierz jako doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia1

Pobierz jako doc

Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie o spełnieniu warunków1

Pobierz jako doc

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art 24 1

Pobierz jako doc

Załącznik nr. 1 do SIWZ formularz ofertowy1

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4 UMOWA1

Pobierz jako doc

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych1

Pobierz jako doc

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej1

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie osoby fizycznej1

Pobierz jako doc

Załącznik nr 8 Wykaz osób1

Pobierz jako doc

Załącznik nr 9 Wykaz usług1

Pobierz jako doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2

Pobierz jako doc

Załcznik nr. 1 do SIWZ formularz ofertowy2

Pobierz jako doc

Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie o spełneniu warunków2

Pobierz jako doc

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art 24 2

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4 UMOWA2

Pobierz jako doc

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych2

Pobierz jako doc

Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej2

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie osoby fizycznej2

Pobierz jako doc

Załącznik nr 8 Wykaz osób2

Pobierz jako doc

Załącznik nr 9 Wykaz usług2

Pobierz jako doc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia3

Pobierz jako doc

Załącznik nr. 1 do SIWZ formularz ofertowy3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie o spełnianiu warunków3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art 24 3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4 UMOWA3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do gupy kapitałowej3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie osoby fizycznej3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 8 Wykaz osób3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 9 Wykaz usług3

Pobierz jako doc

SIWZ5

Pobierz jako doc

Załącznik nr. 1 do SIWZ formularz ofertowy5

Pobierz jako doc

Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie o spełnianiu warunków5

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4 UMOWA5

Pobierz jako doc

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych5

Pobierz jako doc

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej5

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie osoby fizycznej5

Pobierz jako doc

Załącznik nr 8 Wykaz osób5

Pobierz jako doc

Załącznik nr 9 Wykaz usług5

Pobierz jako doc

Załącznik nr. 1 do SIWZ formularz ofertowy4

Pobierz jako doc

Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie o spełnianiu warunków4

Pobierz jako doc

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art 24 4

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4 UMOWA4

Pobierz jako doc

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych4

Pobierz jako doc

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej4

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie osoby fizycznej4

Pobierz jako doc

Załącznik nr 8 Wykaz osób4

Pobierz jako doc

Załącznik nr 9 Wykaz usług4

Pobierz jako doc

SIWZ4

Pobierz jako doc

odpowiedź na zapytanie2

Pobierz jako doc

Zapytanie ofertowe

Pobierz jako doc

OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pobierz jako doc

Oferta cenowa

Pobierz jako doc

Zapytanie ofertowe wyjazd

Pobierz jako doc

Turnusy rehabilitacyjne

Pobierz jako doc

Zaproszenie wyprawka 22.08.2014

Pobierz jako doc

Oferta cenowa wyprawka 22.08.2014

Pobierz jako doc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)22.08.2014

Pobierz jako doc

SIWZ22.08.2014

Pobierz jako doc

Załącznik nr. 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Pobierz jako doc

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy 22.08.2014

Pobierz jako doc

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 22.08.2014

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4a 22.08.2014

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4b 22.08.2014

Pobierz jako doc

Załącznik nr 5 22.08.2014

Pobierz jako doc

Załącznik nr 6 22.08.2014

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 22.08.2014

Pobierz jako doc

Załącznik nr 8 22.08.2014

Pobierz jako doc

Załącznik nr 9 22.08.2014

Pobierz jako doc

OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 22.08.2014

Pobierz jako doc

Ogłoszenie o wyborze oferty wyprawki Schematom Stop

Pobierz jako doc

zaproszenie mikołaj

Pobierz jako doc

oferta cenowa mikołaj

Pobierz jako doc

Ogłoszenie o wyborze oferty Mikołaj Schematom Stop

Pobierz jako doc

Załącznik nr 3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 2

Pobierz jako doc

Załącznik nr 1

Pobierz jako doc

bariery

Pobierz jako doc

Aktywny_Samorząd_2015_info

Pobierz jako doc

Kierunki_AS

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4

Pobierz jako doc

Regulamin Organizacyjny

Pobierz jako doc

Regulamin Organizacyjny zmiany

Pobierz jako doc

Regulamin Organizacyjny - zmiany 2015

Pobierz jako doc

Ogłoszenie o zamowieniu_01.07.2015

Pobierz jako doc

SIWZ Schematy_01.07.2015

Pobierz jako doc

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Pobierz jako doc

zaproszenie_wyprawka_01.09.2015

Pobierz jako doc

oferta_cenowa_01.09.2015

Pobierz jako doc

zaproszenie_wyprawka_08.09.2015

Pobierz jako doc

oferta_cenowa_08.09.2015

Pobierz jako doc

Wybor oferty_wyprawka_04.09.2015

Pobierz jako doc

nabor_wychowawca

Pobierz jako doc

Aktywny_Samorzad_17.09.2015

Pobierz jako doc

Wybor_oferty_wyprawka

Pobierz jako doc

Wykaz DPS

Pobierz jako doc

Wiosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej 2016

Pobierz jako doc

Wiosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej 2015

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2016

Pobierz jako doc

wychowawca_nr_1_opatow

Pobierz jako doc